Hiển thị tất cả 8 kết quả

5,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • PN
 • WC
10,800,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 226.5
 • PN
 • WC
5,800,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 90m2
 • PN
 • WC
8,000,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 126m2
 • PN
 • WC
6,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 94,7
 • PN
 • WC
3,850,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • 2 PN
 • WC
8,160,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 120m2
 • PN
 • WC
5,300,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • PN
 • WC
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Liên hệ ngay