Hiển thị tất cả 11 kết quả

5,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • PN
 • WC
Đã bán
5,800,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 90m2
 • PN
 • WC
8,000,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 126m2
 • PN
 • WC
Đã bán
7,400,000,000
KDC Conic 13B, Phong Phú, Bình Chánh
 • 120m2
 • PN
 • WC
6,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 94,7m2
 • PN
 • WC
3,850,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • 2 PN
 • WC
8,160,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 120m2
 • PN
 • WC
4,600,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • PN
 • WC
Đã bán
5,300,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • PN
 • WC
Đã bán
9,200,000,000
KDC Conic 13B, Phong Phú, Bình Chánh
 • 148m2
 • PN
 • WC
Đã bán
4,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • PN
 • WC