Hiển thị tất cả 10 kết quả

9,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 99m2
 • 3 PN
 • 2 WC
7,500,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
7,500,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
6,500,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
7,500,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
9,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 95m2
 • 3 PN
 • 2 WC
8,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 67m2
 • 2 PN
 • 2 WC
7,500,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 73m2
 • 2 PN
 • 2 WC
7,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 68m2
 • 2 PN
 • 2 WC
5,500,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1+ PN
 • 1 WC