Hiển thị tất cả 11 kết quả

1,650,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1 PN
 • 1 WC
1,900,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 79,6m2
 • 2 PN
 • 2 WC
9,600,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 226m2
 • PN
 • WC
8,000,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 126m2
 • PN
 • WC
6,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 94,7m2
 • PN
 • WC
11,200,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 343m2
 • 6 PN
 • 6 WC
12,500,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 153m2
 • 5 PN
 • 5 WC
1,470,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54
 • 1 PN
 • 1 WC
1,580,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1 PN
 • 1 WC
5,500,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1+ PN
 • 1 WC
4,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85
 • PN
 • WC
Chào bạn, mời bạn đặt câu hỏi!
Chào bạn, mời bạn đặt câu hỏi!
Liên hệ ngay