Hiển thị tất cả 12 kết quả

Đã bán
1,650,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Đã bán
1,900,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 79,6m2
 • 2 PN
 • 2 WC
8,700,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 226m2
 • PN
 • WC
8,000,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 126m2
 • PN
 • WC
6,000,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 95m2
 • PN
 • WC
9,900,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 343m2
 • 6 PN
 • 6 WC
Đã bán
12,500,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 153m2
 • 5 PN
 • 5 WC
Đã bán
1,470,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1 PN
 • 1 WC
4,600,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • PN
 • WC
Đã bán
1,580,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1 PN
 • 1 WC
5,500,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1+ PN
 • 1 WC
Đã bán
4,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • PN
 • WC