Hiển thị tất cả 11 kết quả

2,050,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 67m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Đã bán
1,650,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Đã bán
1,580,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 50m2
 • 1+ PN
 • 1 WC
Đã bán
1,750,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Đã bán
1,900,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 79,6m2
 • 2 PN
 • 2 WC
1,850,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 85m2
 • 2 PN
 • 2 WC
2,050,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 72m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Đã bán
1,470,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1 PN
 • 1 WC
2,000,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 73m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Đã bán
1,580,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 54m2
 • 1 PN
 • 1 WC
1,970,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 70m2
 • 2 PN
 • 2 WC