Hiển thị tất cả 6 kết quả

8,000,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 126m2
 • PN
 • WC
Đã bán
7,400,000,000
KDC Conic 13B, Phong Phú, Bình Chánh
 • 120m2
 • PN
 • WC
8,160,000,000
KDC Conic, Phong Phú, Bình Chánh
 • 120m2
 • PN
 • WC
8,200,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 109m2
 • 4 PN
 • 5 WC
7,200,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 94,9m2
 • 4 PN
 • 5 WC
Đã bán
9,200,000,000
KDC Conic 13B, Phong Phú, Bình Chánh
 • 148m2
 • PN
 • WC