Hiển thị tất cả 10 kết quả

2,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 99m2
 • 3 PN
 • 2 WC
2,350,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 83m2
 • 3 PN
 • 2 WC
4,200,000,000
KDC Conic 13B, Phong Phú, Bình Chánh
 • 118m2
 • 2 PN
 • 4 WC
3,200,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 99m2
 • 3 PN
 • 2 WC
2,650,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 88m2
 • 3 PN
 • 2 WC
9,000,000
KDC 13, Phong Phú, Bình Chánh
 • 99m2
 • 3 PN
 • 2 WC
Đã bán
2,500,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 99m2
 • 3 PN
 • 2 WC
2,580,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 88m2
 • 3 PN
 • 2 WC
2,400,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 77m2
 • 2 PN
 • 3 WC
9,000,000
KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh
 • 95m2
 • 3 PN
 • 2 WC